woensdag 2 mei 2012

Zwitserland voorbeeldland Wilders?


Wilders komt in een complex internationaal regelnetwerk buiten de EU.Wilders wil uit de EU stappen. Maar hij wil binnen andere Europese verdragen blijven, zoals de EVA, en de EER. Volgens Rob Goossens, op de Dagelijkse Standaard, blundert Wilders hiermee, want dan zou het niet meer mogelijk zijn voor Nederland om te beslissen binnen de EU, maar zit hij wel vast aan die andere verdragen, die bijvoorbeeld maken dat Nederland nog steeds onder Schengen valt en daarom immigranten uit EU landen niet kan weigeren.

Nu is het volgens mij nog niet zo eenvoudig.

Neem Zwitserland bijvoorbeeld. Dit land voert een eigenzinnige internationale koers, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat pas onlangs een nieuw belastingakkoord met Nederland is gesloten, waardoor Nederland nu informatie kan inwinnen over zwartspaarders in Zwitserland. Ironisch is het in dit verband dat het oudste bilaterare vestigingsverdrag dat Nederland sloot, het verdrag met Zwitserland was, in 1875!

Zwitserland maakt inderdaad sinds 2005 deel uit van Schengen, en staat de vrije toegang toe van EU burgers. Daarentegen heeft Zwitserland nog steeds een actief systeem van mobiele grenscontrole om de criminaliteit te beperken. Het EU land Nederland werd laatst op zijn vingers getitk door Duitsland toen het alleen maar cameracontrole wilde invoeren langs de grens. Dus het is wat dat betreft duidelijk dat Zwitserland een grotere vrijheid heeft.

Onlangs heeft Zwitserland bovendien een quotum ingesteld voor Oost-Europese immigranten. Of het land hiervoor door internationale wetgeving op de vingers wordt getikt, is mij niet duidelijk. Puur volgens de regels van Schengen zou Zwitserland die Oost-Europese immigranten namelijk niet mogen weigeren. Kritiek uit Brussel viel dan ook te verwachten, stond in het nieuwsbericht van 18 april:

In het Alpenland wordt kritiek op het besluit verwacht vanuit de EU, zo meldden Zwitserse media. De maatregel is een reactie op de stijgende immigratie uit Midden- en Oost-Europa.

Wat Zwitserland, anders dan bijvoorbeeld Nederland, niet heeft, is de verplichting om Oost-Europese immigranten na verloop van tijd een uitkering aan te bieden. Maar een toevloed van immigranten die op straat leven, kan ook zorgen voor sociale onrust, zoals we regelmatig horen in Griekenland.

Zwitserland wil ook een vertrekpremie instellen voor afgewezen asielzoekers.

De Zwitserse Volkspartij liet trouwens onlangs weten dat er teveel Duitsers in Zwitserland wonen, en gaf daarmee aan dat er in Zwitserland nog steeds een hoog ontwikkeld gevoel bestaat voor Zwitserse eigenheid. Het is in Zwitserland niet alleen een economische kwestie, maar ook een culturele. Het minarettenverbod is daar een voorbeeld van. Zou het EU land Nederland ooit van Brussel een minarettenverbod in mogen stellen? Ik denk dat iedereen het antwoord wel weet.

Wat gaat er gebeuren als er een Europese rechter oordeelt dat Zwitserland geen quotum voor Oost-Europeanen mag invoeren? Ik denk dat we het antwoord ook dan wel weten. De Zwitsers zullen een referendum houden en de uitkomst van dat referendum zal zijn dat ze weer opnieuw uit Schengen stappen.

Hoe dan ook, Zwitserland wordt het land waar Wilders maar eens goed naar moet gaan kijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten